หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sqb

ไฟล์นามสกุล .sqb

ประเภทไฟล์SQL Backup SQL Server Backup File

ผู้พัฒนา Red Gate
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.SQB หมายเลขตัวเลือก

การสำรองข้อมูลของไฟล์ฐานข้อมูล MS SQL Server ที่สร้างด้วย Red Gate SQL Backup ซึ่งเป็นเครื่องมือสำรองฐานข้อมูล SQL อาจถูกบีบอัดได้มากถึง 95% และเข้ารหัสโดยใช้การเข้ารหัส AES 256 บิต สามารถเรียกคืนได้โดยใช้โปรแกรม Red Gate SQL Backup

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SQB
Windows
Red Gate SQL Backup

เกี่ยวกับไฟล์ SQB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sqb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว