หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sqx

ไฟล์นามสกุล .sqx

ประเภทไฟล์SQX Archive

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.SQX หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัดโดยใช้ SQX Archiver ซึ่งเป็นเครื่องมือบีบอัดไฟล์โอเพนซอร์ซ ใช้รูปแบบของ .LZH เป็นอัลกอริทึมการบีบอัดหลัก ดาวน์โหลดและรวมไว้ในไฟล์บีบอัดอื่น ๆ ได้ฟรี

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SQX
Windows
SQX Archiver UnSqueez

เกี่ยวกับไฟล์ SQX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sqx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว