หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .suck

ไฟล์นามสกุล .suck

ประเภทไฟล์SiteSucker Website File

ผู้พัฒนา SiteSucker
หมวดหมู่ Web Files
รูป Binary

.SUCK หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ข้อมูลเว็บไซต์ออฟไลน์ที่สร้างโดย SiteSucker ซึ่งเป็นโปรแกรม Mac ที่ใช้ในการดาวน์โหลดเว็บไซต์เพื่อการดูแบบออฟไลน์ บันทึกรายการเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการดาวน์โหลดออฟไลน์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดและเปิดพวกเขาบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ SUCK สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดหลายแห่งและแต่ละเว็บไซต์ออฟไลน์สามารถมีที่ตั้งไดเรกทอรีของตนเอง ในการตั้งค่าตำแหน่งของไฟล์เว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดให้เลือกการตั้งค่า→แก้ไขการตั้งค่า ... จากนั้นแก้ไขตัวเลือก "ดาวน์โหลดโฟลเดอร์:" ภายในแท็บ "ทั่วไป"

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SUCK
Macintosh
SiteSucker

เกี่ยวกับไฟล์ SUCK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.suck และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว