หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sun

ไฟล์นามสกุล .sun

ประเภทไฟล์Sun Raster Graphic File

ผู้พัฒนา Sun Microsystems
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.SUN หมายเลขตัวเลือก

ภาพบิตแมปที่สร้างโดยเวิร์กสเตชันของ Sun Microsystems รูปแบบกราฟิคดั้งเดิมที่ใช้โดยระบบปฏิบัติการ Sun Unix ใช้รูปแบบภาพมาตรฐานที่สามารถอ่านได้โดยโปรแกรมกราฟิกหลายโปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SUN
Windows
GIMP
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
IrfanView
Xilisoft Video Converter Ultimate
Cerious ThumbsPlus
Diffractor
Linux
GIMP
XnViewMP
Sun operating system
Macintosh
GIMP
XnViewMP
Lemkesoft GraphicConverter
Xilisoft Video Converter Ultimate

เกี่ยวกับไฟล์ SUN ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sun และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว