หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .t14

ไฟล์นามสกุล .t14

ประเภทไฟล์H&R Block 2014 Tax Return

ผู้พัฒนา H&R Block
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.T14 หมายเลขตัวเลือก

การคืนภาษีที่สร้างและใช้งานโดยซอฟต์แวร์ภาษี H & R Block 2014 หรือส่งออกจาก H & R Block ออนไลน์ มีแบบฟอร์มภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาพร้อมกับแบบฟอร์มภาษีของรัฐที่จำเป็นสำหรับปี 2014 เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลภาษีที่ป้อนโดยผู้ใช้ที่สามารถทำงานได้ในเวลาอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เมื่อคุณทำการคืนภาษีของคุณเสร็จสิ้นสามารถยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ H & R Block หรือ H & R Block Online คุณยังสามารถพิมพ์การส่งคืนและส่งทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เหมาะสม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ T14
Windows
H&R Block Tax Software
Macintosh
H&R Block Tax Software
WEB
H&R Block Online

เกี่ยวกับไฟล์ T14 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.t14 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว