หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .t15

ไฟล์นามสกุล .t15

ประเภทไฟล์H&R Block 2015 Tax Return

ผู้พัฒนา H&R Block
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.T15 หมายเลขตัวเลือก

การคืนภาษีที่สร้างและใช้งานโดย H & R Block Tax Software รุ่น 2015 และ H & R Block Online; มีแบบฟอร์มภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาแบบฟอร์มภาษีของรัฐที่จำเป็นสำหรับปี 2015 และข้อมูลภาษีส่วนบุคคลที่ป้อนโดยผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ T15 สามารถบันทึกและใช้งานได้ในภายหลัง เมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ H & R Block หรือ H & R Block Online การส่งคืนสามารถพิมพ์และส่งทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เหมาะสม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ T15
Windows
H&R Block Tax Software
Macintosh
H&R Block Tax Software
WEB
H&R Block Online

เกี่ยวกับไฟล์ T15 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.t15 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว