หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ta4

ไฟล์นามสกุล .ta4

ประเภทไฟล์TaxAct 2014 Tax Return File

ผู้พัฒนา TaxAct
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.TA4 หมายเลขตัวเลือก

2014 การคืนภาษีที่สร้างขึ้นด้วย TaxAct เวอร์ชัน 2014; มีข้อมูลภาษีสำหรับปีภาษี 2014 รวมถึงแบบฟอร์มภาษี IRS ของรัฐบาลกลางและแบบฟอร์มสถานะสำหรับรัฐเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ TA4 นั้นถูกสร้างขึ้นบ่อยที่สุดในช่วงปี 2015 เนื่องจากมีการยื่นภาษีประจำปีสำหรับปีก่อน คุณสามารถนำเข้าไฟล์ TA4 สำหรับการยื่นภาษีปี 2015 ของคุณเนื่องจากอนุญาตให้คุณนำเข้าข้อมูลภาษีก่อนหน้า โปรดทราบว่าเมื่อคุณนำเข้าการคืนภาษี TA4 ไปยัง TaxAct ข้อมูลใด ๆ ที่ป้อนจะถูกเขียนทับโดยข้อมูลจากไฟล์ TA4

ไฟล์ TA4 สามารถบันทึกโดย TaxAct เวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือส่งออกจาก TaxAct Online เมื่อคุณคืนภาษีเสร็จแล้วคุณสามารถพิมพ์และส่งแบบฟอร์มภาษีหรือไฟล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางไปรษณีย์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TA4
Windows
TaxAct
WEB
TaxAct Online 2018

เกี่ยวกับไฟล์ TA4 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ta4 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว