หลัก : นามสกุลไฟล์ : .tax08 ไฟล์

.tax08 ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์TurboTax 2008 Tax Return File

ผู้พัฒนา Intuit
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.TAX08 หมายเลขตัวเลือก

การคืนภาษีที่สร้างโดย TurboTax 2008 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมและยื่นภาษีสำหรับปีภาษีปี 2008 เก็บแบบฟอร์มภาษีปี 2008 และข้อมูลภาษีที่ผู้ใช้ป้อน ใช้สำหรับการยื่นภาษีในปีปฏิทินปี 2552 สำหรับปีภาษีปี 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์คืนภาษีของ TurboTax 2008 ไม่ค่อยใช้นามสกุล ".tax08" โดยปกติแล้วไฟล์เหล่านั้นจะถูกมองว่าเป็นไฟล์ .TAX2008

โปรแกรมที่เปิด TAX08 ไฟล์
Windows
Intuit TurboTax
Macintosh
Intuit TurboTax

เกี่ยวกับ TAX08 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .tax08 เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ TurboTax 2008 Tax Return Fileคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ