หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .tax08

ไฟล์นามสกุล .tax08

ประเภทไฟล์TurboTax 2008 Tax Return File

ผู้พัฒนา Intuit
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.TAX08 หมายเลขตัวเลือก

การคืนภาษีที่สร้างโดย TurboTax 2008 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมและยื่นภาษีสำหรับปีภาษีปี 2008 เก็บแบบฟอร์มภาษีปี 2008 และข้อมูลภาษีที่ผู้ใช้ป้อน ใช้สำหรับการยื่นภาษีในปีปฏิทินปี 2552 สำหรับปีภาษีปี 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์คืนภาษีของ TurboTax 2008 ไม่ค่อยใช้นามสกุล ".tax08" โดยปกติแล้วไฟล์เหล่านั้นจะถูกมองว่าเป็นไฟล์ .TAX2008

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TAX08
Windows
Intuit TurboTax
Macintosh
Intuit TurboTax

เกี่ยวกับไฟล์ TAX08 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.tax08 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว