หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .tds

ไฟล์นามสกุล .tds

ประเภทไฟล์1Turbo Debugger Symbols File

ผู้พัฒนา Borland
หมวดหมู่ Developer Files
รูป N/A

คืออะไร TDS ไฟล์?

มีตารางของสัญลักษณ์ที่ใช้โดยโปรแกรม Borland Turbo Debugger สร้างขึ้นโดย Borland linker และรวมถึงข้อมูลที่อ้างอิงในระหว่างกระบวนการดีบักซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวแก้จุดบกพร่องเทอร์โบรวมอยู่ใน Borland C ++ Builder รวมถึงโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์ Borland รุ่นก่อนหน้า

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TDS

ประเภทไฟล์2Adobe LiveCyle Designer Template

ผู้พัฒนา Adobe
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.TDS หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ TDS มีเทมเพลตที่สร้างโดย Adobe LiveCycle Designer ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มาพร้อมกับ Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES) มันมีโครงสร้างของแม่แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำซ้ำของแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ไฟล์ TDS รวมถึงส่วนประกอบและการตั้งค่าสำหรับเทมเพลตเช่นเค้าโครงหน้าและข้อมูลการจัดรูปแบบสคริปต์รูปภาพและแบบอักษร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Adobe LiveCycle ES เป็นแพลตฟอร์มที่องค์กรและหน่วยงานของรัฐใช้ในการปรับปรุงการติดต่อกับลูกค้า LiveCycle Designer เป็นเครื่องมือที่มาพร้อมกับ LiveCycle ES ที่ใช้ในการออกแบบเอกสารและแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากลูกค้า แบบฟอร์มและเอกสารเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับข้อมูลองค์กร .XML เพื่อสร้างเอกสารส่วนบุคคลและแบบโต้ตอบและสามารถแจกจ่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่นไฟล์ .PDF , HTML5 และพิมพ์

ไฟล์ TDS คือ สร้างขึ้นเพื่อเก็บแม่แบบที่สามารถใช้สำหรับการทำซ้ำแบบฟอร์มและเอกสาร Adobe LiveCycle ES คุณสามารถนำเข้าไฟล์ TDS ไปยัง Designer ได้โดยเลือกไฟล์→เปิดหรือโดยการลากและวางไฟล์ TDS ลงในพื้นที่ทำงานของ Designer

หมายเหตุ: โดยปกติแล้ว Adobe LiveCycle Designer จะใช้เป็นเครื่องมือที่มาพร้อมกับ Adobe LiveCycle ES มันยังถูกฝังอยู่ภายใน LiveCycle Workbench ES4 และมีให้ใช้งานในรูปแบบสแตนด์อโลนโปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TDS

เกี่ยวกับไฟล์ TDS ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.tds และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว