หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .tm2

ไฟล์นามสกุล .tm2

ประเภทไฟล์1PlayStation 2 Graphic

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร TM2 ไฟล์?

ไฟล์รูปภาพที่เกมบางเกมใช้สำหรับระบบคอนโซล Sony PlayStation 2 บันทึกไว้ในแผ่นเกมและมักจะใช้สำหรับการจัดเก็บพื้นผิว; สามารถดูได้ด้วยโปรแกรม XnView ฟรี

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TM2
Windows
XnViewMP
Linux
XnViewMP
Macintosh
XnViewMP

ประเภทไฟล์2Theta Music Composer 2.x Audio File

ผู้พัฒนา Theta Music Composer
หมวดหมู่ Audio Files
รูป Binary

.TM2 หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์เสียงที่สร้างโดย Theta Music Composer 2.x (TMC 2) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการแก้ไขเพลงสเตอริโออาตาริหลายช่อง สามารถเล่นได้กับ ASAP - Another Slight Atari Player

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TM2

เกี่ยวกับไฟล์ TM2 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.tm2 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว