หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ulp

ไฟล์นามสกุล .ulp

ประเภทไฟล์EAGLE User Language Program

ผู้พัฒนา Autodesk
หมวดหมู่ Data Files
รูป XML

.ULP หมายเลขตัวเลือก

โปรแกรมดำเนินการโดย Autodesk EAGLE ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบ PCB (แผงวงจรพิมพ์) มีโปรแกรมในภาษา C-like EAGLE User; รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมและข้อมูลผู้แต่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ULP ถูกใช้เพื่อสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเอง สามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อมูล EAGLE ภายในสร้างข้อมูลและดำเนินการตามลำดับคำสั่ง โปรแกรม EAGLE มีไฟล์ ULP แต่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Autodesk

หากต้องการสร้างไฟล์ ULP ให้เลือกไฟล์→ใหม่→ ULP เพิ่มเนื้อหาของคุณเลือกไฟล์→บันทึกหรือบันทึกเป็น ... ตั้งชื่อไฟล์เลือกตำแหน่งบันทึกแล้วคลิกบันทึก

หากต้องการเปิดไฟล์ ULP ให้ไปที่ไฟล์ในแผงควบคุมแล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ คุณยังสามารถเลือกไฟล์→เปิด→ ULP ... นำทางไปยังไฟล์และคลิกเปิด

หมายเหตุ: Autodesk EAGLE เดิมชื่อ CadSoft EAGLE ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้มาจาก Autodesk ในปี 2559 EAGLE ย่อมาจาก "เครื่องมือแก้ไขเค้าโครงกราฟิกที่ใช้งานได้ง่าย"

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ULP
Windows
Autodesk EAGLE
Linux
Autodesk EAGLE
Macintosh
Autodesk EAGLE

เกี่ยวกับไฟล์ ULP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ulp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว