หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .vdw

ไฟล์นามสกุล .vdw

ประเภทไฟล์Visio Web Drawing

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Web Files
รูป Binary

.VDW หมายเลขตัวเลือก

การวาดที่สร้างขึ้นโดย Visio ซึ่งเป็นโปรแกรมการวาดทางเทคนิคและภาพประกอบ บันทึกแผนภูมิไดอะแกรมหรือภาพประกอบอื่น ๆ แต่ได้รับการบันทึกเป็นพิเศษเพื่อใช้บนเว็บแทนการเปิดใน Visio

ข้อมูลเพิ่มเติม

Visio ใช้ไฟล์ .VSDX และ .VSD สำหรับรูปวาดมาตรฐานที่ไม่ใช่เว็บ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ VDW
Windows
Microsoft Visio

เกี่ยวกับไฟล์ VDW ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.vdw และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว