หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .vml

ไฟล์นามสกุล .vml

ประเภทไฟล์Vector Markup Language File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Vector Image Files
รูป XML

.VML หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างในรูปแบบ XML Markup Language (VML) ที่ใช้ XML; มีรหัส XML ที่อธิบายภาพเวกเตอร์ ฝังอยู่ภายในหน้า HTML ที่เผยแพร่เพื่อแสดงภาพเวกเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แม้ว่ามาตรฐาน VML จะไม่ได้รับการพัฒนาอีกต่อไป แต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆของ Microsoft โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Internet Explorer รองรับการแสดงผลภาพ VML ในหน้าเว็บ Google แผนที่ใช้โดย VML ภายใน Internet Explorer

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ VML
Windows
Microsoft Internet Explorer
Microsoft PowerPoint 2016
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Macintosh
Microsoft PowerPoint for Mac

เกี่ยวกับไฟล์ VML ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.vml และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว