หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .vpe

ไฟล์นามสกุล .vpe

ประเภทไฟล์Photoshop Vanishing Point Export File

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.VPE หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย Adobe Photoshop เวอร์ชั่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแก้ไขกราฟิกระดับมืออาชีพ บันทึกระนาบจุดหายที่ระบุโดยนักออกแบบบนภาพ 2D; สามารถนำเข้าสู่ After Effects ซึ่งจะสร้างภาพ 2D เป็นภาพต่าง ๆ ที่แสดงโดยเครื่องบิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

จุดหายไปใช้สำหรับระบุรูปทรงเรขาคณิตสามมิติของภาพ 2D เช่นวางเครื่องบินบนภาพที่คุณมองผ่านอุโมงค์หรือที่ถนนออกไปสู่ขอบฟ้า หลังจากนำเข้าสู่ After Effects คุณสามารถเพิ่มแสงหรือเอฟเฟกต์อื่น ๆ ที่ทำให้ภาพ 2D ต้นฉบับดูเป็นสามมิติ

หากต้องการนำเข้าไฟล์ VPE ไปยัง After Effects ให้เลือก File → Import → Vanishing Point (.vpe ) .... ในการสร้างไฟล์ VPE ใน Photoshop Extended ให้เลือก Filter → Vanishing Point ... , วาดรูปร่างของเครื่องบินแล้วเลือก "ส่งออกสำหรับ After Effects" จากหน้าต่าง Vanishing Point

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ VPE
Windows
Adobe After Effects
Macintosh
Adobe After Effects

เกี่ยวกับไฟล์ VPE ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.vpe และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว