หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .vssm

ไฟล์นามสกุล .vssm

ประเภทไฟล์Visio Macro-Enabled Stencil File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Data Files
รูป Zip

.VSSM หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่ Visio ใช้ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างไดอะแกรมทางธุรกิจ เก็บชุดของรูปร่างที่สามารถใช้สำหรับสร้างไดอะแกรม ทำหน้าที่จุดประสงค์เดียวกันกับไฟล์ .VSSX ยกเว้นว่าเปิดใช้งานมาโครเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจาก stencils มีรูปร่างที่กำหนดเองบางครั้งมันก็สมเหตุสมผลที่จะรวมมาโครที่ช่วยจัดรูปแบบและวางรูปร่างภายในไดอะแกรม ดังนั้นองค์กรอาจให้ไฟล์ VSSM แทนไฟล์ VSSX เมื่อทำการเผยแพร่ลายฉลุทางธุรกิจ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ VSSM
Windows
Microsoft Visio

เกี่ยวกับไฟล์ VSSM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.vssm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว