หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .wave

ไฟล์นามสกุล .wave

ประเภทไฟล์WAVE Sound File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.WAVE หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เสียงคุณภาพซีดีคล้ายกับไฟล์ .AIFF เก็บรูปแบบคลื่นเสียงที่ไม่บีบอัดในรูปแบบมาตรฐาน ไฟล์ WAVE นั้นพบได้ทั่วไปในระบบ Windows ในขณะที่ไฟล์ AIFF นั้นพบได้ทั่วไปในคอมพิวเตอร์ Macintosh

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ WAVE ส่วนใหญ่ใช้ส่วนขยาย .WAV

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WAVE
Windows
Adobe Audition
Microsoft Windows Media Player
Roxio Creator
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
Macintosh
Adobe Audition
Apple QuickTime Player
Roxio Toast
Apple iTunes

เกี่ยวกับไฟล์ WAVE ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.wave และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว