หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .wcm

ไฟล์นามสกุล .wcm

ประเภทไฟล์1WordPerfect Macro

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Executable Files
รูป N/A

คืออะไร WCM ไฟล์?

รันชุดคำสั่งหรือทำให้งานโดยอัตโนมัติในโปรแกรมประมวลผลคำ WordPerfect สามารถสร้าง / บันทึกได้โดยเลือกเครื่องมือ→มาโคร - บันทึกภายใน WordPerfect

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WCM
Windows
Corel WordPerfect

ประเภทไฟล์2Microsoft Works Communications Script

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Misc Files
รูป N/A

.WCM หมายเลขตัวเลือก 2

ประกอบด้วยสคริปต์การสื่อสารของโมเด็มสำหรับการสร้างและการเชื่อมต่อออนไลน์ผ่านสายโทรศัพท์ผ่านสายโทรศัพท์ ใช้โดย MS Works Communications และสามารถเลียนแบบโหมดเทอร์มินัลเช่น VT100, ANSI และ TTY

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WCM
Windows
Microsoft Works

เกี่ยวกับไฟล์ WCM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.wcm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว