หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .win

ไฟล์นามสกุล .win

ประเภทไฟล์1FoxPro Window Settings

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

คืออะไร WIN ไฟล์?

มีคำจำกัดความและสถานะของหน้าต่าง FoxPro ใช้สำหรับสำรองข้อมูลการตั้งค่าหน้าต่าง สามารถเรียกคืนได้โดยใช้คำสั่ง RESTORE WINDOW

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WIN

ประเภทไฟล์2Windows Backup File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.WIN หมายเลขตัวเลือก 2

สำรองข้อมูลของไฟล์ระบบ Windows กู้คืนไฟล์ต้นฉบับหากไฟล์นั้นถูกลบหรือเสียหาย; อาจถูกอ้างอิงโดยโปรแกรม Windows Restore ในระหว่างกระบวนการกู้คืนระบบ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WIN
Windows
Used by the system as a data recovery file if needed

เกี่ยวกับไฟล์ WIN ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.win และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว