หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .wmf

ไฟล์นามสกุล .wmf

ประเภทไฟล์1Windows Metafile

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Vector Image Files
รูป Binary

คืออะไร WMF ไฟล์?

รูปแบบกราฟิก Windows ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft; มีชุดของการดำเนินการวาดรวมถึงคำสั่งสำหรับการวาดเส้นวงกลมและสี่เหลี่ยม อาจมีการดำเนินการวาดบิตแมป ใช้สำหรับภาพเวกเตอร์เป็นหลัก แต่ยังสามารถรวมกราฟิกแรสเตอร์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ WMF ปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี 1988 ด้วยการเปิดตัว Windows 2.0 Microsoft ได้เผยแพร่ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์ WMF ด้วยการเปิดตัว Windows 3.1 ในปี 1992 จากนั้นเผยแพร่ข้อกำหนดในภายหลังในปี 2549

ไฟล์ WMF ส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยรูปแบบมาตรฐานเช่น .JPG และ% ภาพ li_nk% รูปแบบ WMF ยังคงได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึง Windows Photo Viewer ของ Microsoft ซึ่งรวมอยู่ใน Windows 7

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WMF
Windows
IMSI TurboCAD Pro
GIMP
Newera Graphics Converter Pro
Nero
Apple QuickTime Player
Adobe Illustrator
Corel PaintShop Pro
Inkscape
ACD Systems Canvas
ACD Systems ACDSee
IMSI DesignCAD
Microsoft Windows Photo Viewer
CADSoftTools ABViewer
Microsoft Visual Studio
CorelDRAW
Linux
GIMP
Inkscape
Scribus
Macintosh
IMSI TurboCAD for Mac
GIMP
Apple QuickTime Player
Adobe Illustrator
Inkscape
QuarkXPress
Adobe Flash
Adobe InDesign
Cristallight WMF Converter Pro
Scribus

ประเภทไฟล์2Widelands Map File

ผู้พัฒนา The Widelands Development Team
หมวดหมู่ Game Files
รูป Binary

.WMF หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์แผนที่ที่ใช้โดย Widelands เกมวางแผนที่ผู้เล่นควบคุมเผ่าและสร้างการตั้งถิ่นฐาน มีแผนที่เกมซึ่งรวมถึงขนาดแผนที่ภูมิประเทศทรัพยากรเริ่มต้นและตำแหน่งเริ่มต้นของเผ่า สามารถใช้ในการสร้างแผนที่ที่กำหนดเอง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WMF
Windows
Widelands
Linux
Widelands
Macintosh
Widelands

เกี่ยวกับไฟล์ WMF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.wmf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว