หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .wml

ไฟล์นามสกุล .wml

ประเภทไฟล์Wireless Markup Language File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Web Files
รูป Text

.WML หมายเลขตัวเลือก

หน้าเว็บที่สร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์มือถือเช่น PDAs (ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนบุคคล) และโทรศัพท์มือถือ คล้ายกับไฟล์ .HTML แต่เขียนด้วยภาษามาร์กอัปแบบไร้สาย (WML) แทน HTML

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษามาร์กอัปแบบไร้สายเป็นส่วนหนึ่งของ Wireless Application Protocol (WAP) ไฟล์ WML อาจรวมถึง WMLScript ซึ่งเป็น JavaScript เวอร์ชันอ่อน สามารถเปิดได้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ WML หรือด้วยอุปกรณ์มือถือที่ใช้ WML

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WML
Windows
AbiSource AbiWord
Adobe Dreamweaver
Microsoft Internet Explorer
SyncRO Soft oXygen XML Editor
Microsoft Edge
Linux
AbiSource AbiWord
SyncRO Soft oXygen XML Editor
Macintosh
Adobe Dreamweaver
Apple Safari
SyncRO Soft oXygen XML Editor
iOS
Apple Safari

เกี่ยวกับไฟล์ WML ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.wml และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว