หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .wux

ไฟล์นามสกุล .wux

ประเภทไฟล์Compressed Wii U Disk Image File

ผู้พัฒนา Exzap
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.WUX หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ WUX เป็นไฟล์ Wii U Image Image .WUD ที่ถูกบีบอัดโดยใช้เครื่องมือบีบอัดรูปภาพ Wii U มันมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเกมในรูปแบบ WUD แต่ถูกบีบอัดเพื่อประหยัดพื้นที่ Cemu สามารถเปิดไฟล์ WUX เพื่อจำลองเกม Wii U บนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ WUX เป็นไฟล์ WUD ที่ถูกบีบอัดซึ่งมักจะสร้างขึ้นโดยใช้ Homebrew สำหรับ Wii U เพื่อเก็บข้อมูลเกมที่ทิ้งจากเกม Wii U เนื่องจากข้อมูลเกมมีขนาดใหญ่ (มากกว่า 20 GB) ไฟล์ WUD หลายไฟล์จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บเซกเมนต์ (ประมาณ 2 GB) ของเกม เพื่อลดขนาดของไฟล์ WUD เครื่องมือบีบอัดภาพ Wii U สามารถใช้ในการบีบอัดไฟล์และลดขนาดให้เล็กลงมากบางครั้งอาจมีขนาดตั้งแต่ 20 GB ถึง 2-3 GB การบีบอัดไฟล์ WUD จะส่งผลให้เป็นไฟล์ WUX

คุณสามารถแตกไฟล์ WUX ด้วยเครื่องมือการบีบอัดภาพ Wii U ซึ่งส่งผลให้เป็นไฟล์ WUD คุณสามารถเปิดไฟล์ WUX ใน Cemu ได้โดยเลือกไฟล์→โหลดและเลือกไฟล์ WUX ที่คุณต้องการเปิด

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WUX
Windows
Cemu

เกี่ยวกับไฟล์ WUX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.wux และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว