หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .xhtm

ไฟล์นามสกุล .xhtm

ประเภทไฟล์Extensible Hypertext Markup Language Document

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Web Files
รูป XML

.XHTM หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์หน้าเว็บที่เขียนด้วย XHTML ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบ HTML 4 ที่ใช้ XML 1.0 รวมแท็ก HTML มาตรฐานซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ XML ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ใช้สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ XHTML มักใช้ส่วนขยาย .XHTML

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ XHTM
Windows
Adobe Dreamweaver
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Edge
Linux
Mozilla Firefox
Google Chrome
Android
Google Chrome
Macintosh
Adobe Dreamweaver
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
iOS
Google Chrome
Apple Safari

เกี่ยวกับไฟล์ XHTM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.xhtm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว