หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .xpp

ไฟล์นามสกุล .xpp

ประเภทไฟล์X++ Source Code File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Developer Files
รูป Text

.XPP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ซอร์สโค้ดเขียนเป็น X ++ ภาษาเชิงวัตถุที่พัฒนาโดย Microsoft สำหรับซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร) ใช้ไวยากรณ์ที่คล้ายกับภาษา C # สามารถสร้างและแก้ไขได้โดยใช้ MorphX ซึ่งเป็น IDE ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Dynamics AX

ข้อมูลเพิ่มเติม

X ++ สามารถใช้สำหรับการสร้างโปรแกรมธุรกิจ ERP ประเภทต่าง ๆ เช่นรายงานและตรรกะที่อ่านและเขียนข้อมูลฐานข้อมูล Dynamics AX โดยใช้ไวยากรณ์ SQL ที่สนับสนุนภายใน X ++

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ XPP
Windows
Microsoft Dynamics AX

เกี่ยวกับไฟล์ XPP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.xpp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว