หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .z03

ไฟล์นามสกุล .z03

ประเภทไฟล์WinZip Third Split Zip File

ผู้พัฒนา Corel
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.Z03 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สามของไฟล์เก็บถาวรแบบแยกที่สร้างด้วย WinZip ซึ่งเป็นโปรแกรมบีบอัดไฟล์ที่ได้รับความนิยม ใช้การบีบอัดเช่นเดียวกับไฟล์ .ZIP มาตรฐาน แต่เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันของไฟล์ที่สร้างไฟล์เก็บถาวรเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไฟล์ Z03 เป็นส่วนที่สามของไฟล์เก็บถาวรแบบแยกดังนั้นจึงต้องแตกไฟล์ออกพร้อมกับไฟล์ .Z01 และ .Z02 นอกจากนี้ยังอาจมีไฟล์ .Z04 และไฟล์เพิ่มเติมที่ประกอบขึ้นเป็นไฟล์เก็บถาวรแบบแยก

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ Z03
Windows
ConeXware PowerArchiver
Smith Micro StuffIt Deluxe
Macintosh
Smith Micro Stuffit Deluxe Mac
The Unarchiver

เกี่ยวกับไฟล์ Z03 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.z03 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว