หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .zi_

ไฟล์นามสกุล .zi_

ประเภทไฟล์Renamed Zip File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป Zip

.ZI_ หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ ZI_ เป็นไฟล์เก็บถาวร .ZIP ที่ใช้เครื่องหมายขีดล่าง ("_") แทน "p" เพื่อไม่ให้ขยายไฟล์โดยไม่ตั้งใจเมื่อดับเบิลคลิก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อข้ามโปรแกรมป้องกันไวรัสเมื่อส่งทางอีเมล  สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ ZI_ กลับเป็นไฟล์ ".zip" แล้วทำการแตกไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ZI_ ถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้บีบอัดไฟล์หนึ่งไฟล์หรือมากกว่าในรูปแบบ Zip แต่เปลี่ยนชื่อนามสกุล ".zip" เป็น ".zi_" หากคุณได้รับไฟล์ ZI_ ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็น ".zip" และเปิดด้วยโปรแกรมบีบอัด Zip เช่น Corel WinZip, RARLAB WinRAR, Apple Archive Utility หรือ B1 Free Archiver

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ZI_

เกี่ยวกับไฟล์ ZI_ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.zi_ และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว