หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .zz

ไฟล์นามสกุล .zz

ประเภทไฟล์Zzip Compressed Archive

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.ZZ หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัดด้วย Zzip เครื่องมือบีบอัดสำหรับ Windows และ Unix ใช้อัลกอริธึมการบีบอัดโดยยึดตามวิธีการแปลง Burrows-Wheeler เป็นหลัก รองรับการทดสอบความสมบูรณ์ของไฟล์และการตรวจจับและบีบอัดมัลติมีเดียในตัว

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ZZ
Windows
Zzip
Linux
Zzip

เกี่ยวกับไฟล์ ZZ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.zz และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว