ซอฟต์แวร์ : GDAL : GDAL

GDAL

รุ่น
(ณ วันที่ 2018-01-19)
1
เวทีs
อนุญาต Open Source
หมวดหมู่ Scientific

รีวิวซอฟต์แวร์

ฟังก์ชั่นหลัก

  • สิทธิ์การใช้งานโอเพ่นซอร์สช่วยให้สามารถแก้ไขและแจกจ่ายรหัสต้นฉบับได้ฟรี
  • มีให้ในรูปของซอร์สโค้ดหรือไฟล์ปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบุคคลที่สาม
  • รองรับรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่แรสเตอร์ยอดนิยม

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) เป็นไลบรารีนักแปลโอเพนซอร์ซสำหรับรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงภาพแรสเตอร์ มันมีให้ในรูปแบบซอร์สโค้ดที่สามารถดาวน์โหลดได้เท่านั้น แต่มีความพยายามหลายอย่างในการดาวน์โหลดไฟล์พร้อมใช้งาน

ไลบรารี GDAL สนับสนุนรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงแรสเตอร์ที่นิยมเช่น NASA ELAS, ERMapper, Intergraph Raster , SGI Image, NITF และ Idrisi Raster สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สของ GDAL ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการให้กับซอร์สโค้ดรวมถึงการแก้ไขและการแจกจ่ายรหัสเป็นของคุณเอง GDAL ใช้งานโดยโปรแกรมเชิงพื้นที่หลายแห่งเช่น ArcGIS, Geoconcept, Vectorworks และ Google Earth เพื่ออ่านและเขียนรูปแบบ GIS โปรแกรมเหล่านี้ใช้ข้อมูลที่จัดรูปแบบแตกต่างกันเพื่อสร้างแผนที่แผนภูมิและโมเดล 3 มิติของพื้นผิวโลก

GDAL เป็นห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขและแจกจ่ายรหัสต้นฉบับใหม่ได้ตามที่คุณต้องการ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ปฏิบัติการที่พร้อมใช้งานของ GDAL ที่จัดทำโดยนักพัฒนาบุคคลที่สามแทนการสร้างโดยตรงจากซอร์สโค้ด หากคุณเคยใช้เครื่องมือ GIS มาก่อนคุณอาจเคยพบกับความสามารถที่เป็นประโยชน์ของห้องสมุด GDAL แล้ว

อัปเดต: 19 มกราคม 2018

▶ นามสกุลไฟล์หลัก

.adf – ESRI ArcInfo Binary Grid Format

▶ นามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่ใช้ GDAL 1

ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.BIL ESRI BIL File
.PIX PCI Geomatics Database File
.WLD ESRI World File
.ERS ER Mapper Data File
.GEOJSON GeoJSON File
.GRB GRIB Meteorological Data File
.IMG ERDAS IMAGINE Image File
.HDR ESRI BIL Header File
.SMP IDRISI Palette File
.MID MapInfo Data File
.MIF MapInfo Interchange Format File
.NITF National Imagery Transmission Format File
.RST IDRISI Raster Image
.TAB MapInfo TAB File
.SDW MrSID World File
.REF IDRISI Raster Image Reference File
.RDC IDRISI Raster Documentation File
.TIF GeoTIFF Image
รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
.GDBTABLE Geodatabase Table File
.HDF Hierarchical Data Format File

Updated: 13 ตุลาคม 2559