หลัก : นามสกุลไฟล์ : .002 ไฟล์

.002 ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์Split Archive Part 2 File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.002 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ 002 เป็นส่วนที่สองของไฟล์เก็บถาวรแบบแยกที่สร้างโดยแอปพลิเคชันตัวแยกไฟล์และตัวเชื่อม มันมีข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้ข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์ .001 ไฟล์ 002 อาจมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับส่วนขยาย .003 , ".004," เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแยกไฟล์และยูทิลิตี้การเข้าร่วมมีประโยชน์สำหรับการแบ่งไฟล์ขนาดใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้สามารถคัดลอกไปยังซีดีหรือส่งอีเมลในส่วนที่จัดการได้ ในขณะที่ใช้งานส่วนขยาย ".001," ".002," ฯลฯ บางส่วนก็ไม่ได้ใช้รูปแบบไฟล์เดียวกัน ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่สร้างไฟล์ไว้ในตอนแรก

โปรแกรมที่เปิด 002 ไฟล์
Windows
Freebyte HJSplit
Linux
Freebyte HJSplit for Linux
Macintosh
The Unarchiver
Split & Concat

เกี่ยวกับ 002 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .002 เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ Split Archive Part 2 Fileคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ