หลัก : นามสกุลไฟล์ : .003 ไฟล์

.003 ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์Split Archive Part 3 File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.003 หมายเลขตัวเลือก

ส่วนที่สามของไฟล์เก็บถาวรแบบแยกที่สร้างโดยโปรแกรมแยกไฟล์และโปรแกรม combiner มีข้อมูลตามลำดับหลังจากข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์ .001 และ .002 อาจมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับนามสกุล ".004," ".005," เป็นต้นขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแยกไฟล์และยูทิลิตี้การรวมมีประโยชน์สำหรับการแบ่งไฟล์ขนาดใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่ทำให้งานเช่นการส่งอีเมลไฟล์ขนาดใหญ่จัดการได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: ในขณะที่ ".001," ".002 , "" .003 " ส่วนขยายมักใช้งานส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้รูปแบบไฟล์เดียวกันทั้งหมด ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่สร้างไฟล์ไว้ในตอนแรก

โปรแกรมที่เปิด 003 ไฟล์

เกี่ยวกับ 003 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .003 เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ Split Archive Part 3 Fileคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ