หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .411

ไฟล์นามสกุล .411

ประเภทไฟล์Mavica Thumbnail Image

ผู้พัฒนา Sony
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.411 หมายเลขตัวเลือก

ภาพขนาดย่อที่สร้างโดยกล้อง Sony Mavica มีภาพตัวอย่างขนาด 64x48 พิกเซลของภาพขนาดเต็มที่สอดคล้องกัน ใช้กับไฟล์ .HTM เพื่อแสดงตัวอย่างของภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

411 ไฟล์ถูกซ่อนไว้โดยค่าเริ่มต้น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ 411
Windows
XnViewMP
Linux
XnViewMP
Macintosh
XnViewMP

เกี่ยวกับไฟล์ 411 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.411 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว