หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .htm

ไฟล์นามสกุล .htm

ประเภทไฟล์Hypertext Markup Language File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Web Files
รูป Text

.HTM หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ HTM เป็นเว็บเพจ HTML ที่ใช้โดยเว็บเบราว์เซอร์เช่น Microsoft Internet Explorer และ Mozilla Firefox มันถูกใช้เพื่อแสดงและจัดรูปแบบข้อความและรูปภาพในเว็บเบราว์เซอร์ ไฟล์ HTM มีรหัสมาร์กอัปในรูปแบบข้อความล้วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ HTM มีจุดประสงค์เดียวกับไฟล์ .HTML ส่วนขยาย ".htm" เกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์การพัฒนาเว็บของ Microsoft เช่น FrontPage, SharePoint Designer และ Expression Web

ไฟล์ HTM มักจะเห็นได้น้อยกว่าไฟล์ HTML

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ HTM
Windows
Microsoft Notepad
Adobe Acrobat
AbiSource AbiWord
Adobe Dreamweaver
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Richardson EditRocket
ACD Systems Canvas
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Web Developer
Microsoft Works
Microsoft Excel
Microsoft Word
Nuance PaperPort
Linux
Adobe Acrobat
AbiSource AbiWord
Mozilla Firefox
Google Chrome
Richardson EditRocket
Calibre
Half-Baked Hot Potatoes
IDM UltraEdit
Android
Google Chrome
Macintosh
Microsoft Excel for Mac
Adobe Acrobat
Adobe Dreamweaver
Mozilla Firefox
Google Chrome
Richardson EditRocket
Apple Safari
Microsoft PowerPoint for Mac
Calibre
Crick Software Clicker
Thomson Reuters EndNote
Adobe ColdFusion Builder
Half-Baked Hot Potatoes
IDM UltraEdit
iOS
Google Chrome
Apple Safari

เกี่ยวกับไฟล์ HTM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.htm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว