หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .acr

ไฟล์นามสกุล .acr

ประเภทไฟล์1Audio Comparer Results File

ผู้พัฒนา Bolide Software
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

คืออะไร ACR ไฟล์?

ไฟล์ที่สร้างโดย Image Comparer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับระบุไฟล์เสียงที่ซ้ำกันบนฮาร์ดไดรฟ์ บันทึกผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบไฟล์เสียง (เช่นเพลงและเพลง) ด้วยกัน ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบการเปรียบเทียบในภายหลังโดยไม่ต้องดำเนินการใหม่อีกครั้ง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ACR

ประเภทไฟล์2ACRobot Script

ผู้พัฒนา Acr-Soft
หมวดหมู่ Executable Files
รูป N/A

.ACR หมายเลขตัวเลือก 2

สคริปต์ที่สร้างขึ้นด้วย ACRobot (AutoCursorRobot) โปรแกรมที่สร้างสคริปต์สำหรับการกระทำของเมาส์และคีย์บอร์ด ใช้สำหรับงานทั่วไปโดยอัตโนมัติและเร่งงานซ้ำ ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ACR ถูกสร้างโดยใช้ภาษาสคริปต์ในตัวของ ACRobot อย่างไรก็ตามพวกเขาจะถูกบันทึกตามการกระทำของผู้ใช้และไม่จำเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ACR
Windows
Acr-Soft ACRobot

ประเภทไฟล์3Acer eRecovery Management Backup File

ผู้พัฒนา Acer
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.ACR หมายเลขตัวเลือก 3

การสำรองข้อมูลระบบเต็มรูปแบบที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ eRecovery Management ของ Acer ซึ่งเป็นอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ Acer มีเนื้อหาทั้งหมดของฮาร์ดดิสก์รวมถึงทั้งระบบและไฟล์ผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ACR สามารถเขียนลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีและสามารถใช้เพื่อกู้คืนระบบทั้งหมดโดยใช้โปรแกรม eRecovery Management

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ACR
Windows
Acer eRecovery Management

ประเภทไฟล์4American College of Radiology File

ผู้พัฒนา National Electrical Manufacturers Association
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.ACR หมายเลขตัวเลือก 4

รูปแบบไฟล์ภาพทางการแพทย์ที่ใช้โดยสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ (ACR-NEMA); เก็บภาพที่ถ่ายโดยอุปกรณ์ทางรังสี ใช้ในการจัดเก็บบันทึกผู้ป่วยในรูปแบบดิจิตอล

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบไฟล์ .DCM นั้นนิยมใช้ในการจัดเก็บภาพทางรังสี

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ACR
Windows
XnViewMP
AMIDE
Linux
XnViewMP
AMIDE
Macintosh
XnViewMP
AMIDE

เกี่ยวกับไฟล์ ACR ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.acr และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว