หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .dcm

ไฟล์นามสกุล .dcm

ประเภทไฟล์1DICOM Image

ผู้พัฒนา NEMA
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร DCM ไฟล์?

ไฟล์ DCM เป็นไฟล์ภาพที่บันทึกในรูปแบบภาพ Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)   มันเก็บภาพทางการแพทย์เช่น CT scan หรืออัลตราซาวด์ ไฟล์ DCM อาจมีข้อมูลผู้ป่วยเพื่อจับคู่ภาพกับผู้ป่วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ DICOM ถูกสร้างขึ้นโดยสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ (NEMA) เป็นมาตรฐานสำหรับการเผยแพร่และดูภาพทางการแพทย์เช่น MRIs, CT scan และภาพอัลตราซาวด์ คุณสามารถเปิดไฟล์ DICOM ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับ Windows, macOS และ Linux เช่น XnViewMP, GIMP และ MeVisLab

หมายเหตุ: ไฟล์ DCM อาจถูกบันทึกเป็นไฟล์ .DICOM

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DCM
Windows
Adobe Photoshop
GIMP
XnViewMP
ACD Systems Canvas
IrfanView
ImageMagick
Wolfram Research Mathematica
ezDICOM
MicroDicom viewer
Linux
GIMP
XnViewMP
ImageMagick
Wolfram Research Mathematica
MeVisLab
Macintosh
Adobe Photoshop
GIMP
XnViewMP
ImageMagick
Wolfram Research Mathematica
OsiriX Imaging Software
WEB
View My Scans

ประเภทไฟล์2DiskCatalogMaker Catalog File

ผู้พัฒนา Fujiwara Software
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.DCM หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ DCM เป็นไฟล์ที่บันทึกในรูปแบบแคตตาล็อกที่ใช้โดย DiskCatalogMaker ซึ่งเป็นแคตตาล็อกไฟล์และโปรแกรมจัดระเบียบสำหรับ Mac มันมีฐานข้อมูลของไฟล์ที่เก็บไว้ในแผ่นดิสก์หลายแผ่นที่สามารถค้นหาได้โดยชื่อไฟล์และคุณลักษณะอื่น ๆ ไฟล์ DCM อาจถูกบันทึกเป็นไฟล์ .DCMF ซึ่งพบได้ทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณได้รับหรือค้นหาไฟล์ DiskCatalogMaker DCM คุณสามารถเปิดได้เฉพาะใน DiskCatalogMaker ไม่มีโปรแกรมอื่นที่สนับสนุนรูปแบบ

ไฟล์ DCM คล้ายกับไฟล์ .DCMD แต่ไฟล์ DCMD รองรับภาพขนาดย่อ คุณสามารถแปลงไฟล์ DCM เป็นไฟล์ DCMD โดยเปิดไฟล์ใน DiskCatalogMaker เลือก File → Save As ... จากนั้นเลือกบันทึกเป็นไฟล์ DCMD

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DCM
Macintosh
Roxio Toast
Fujiwara DiskCatalogMaker

ประเภทไฟล์3DCM Audio Module

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.DCM หมายเลขตัวเลือก 3

เข้ารหัสไฟล์เพลงหรือ "โมดูล" ในรูปแบบ DCM

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DCM

เกี่ยวกับไฟล์ DCM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.dcm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว