หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .alx

ไฟล์นามสกุล .alx

ประเภทไฟล์1BlackBerry Application Loader XML File

ผู้พัฒนา Research In Motion
หมวดหมู่ Settings Files
รูป XML

คืออะไร ALX ไฟล์?

ไฟล์ที่ใช้โดย BlackBerry Desktop Software โปรแกรมที่ใช้สำหรับการซิงโครไนซ์และจัดการข้อมูลสำหรับอุปกรณ์มือถือ BlackBerry มีข้อมูลคำอธิบายแอปพลิเคชัน XML รวมถึงชื่อ ID คำอธิบายเวอร์ชันโหลดเดอร์ผู้ขายลิขสิทธิ์ภาษาและชุดไฟล์ ใช้สำหรับการโหลดแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟน BlackBerry

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ALX อาจสร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ BlackBerry หรือโดยใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ALX
Windows
Eclipse
RIM BlackBerry Java Development Environment
Linux
Eclipse IDE for Java Developers
Eclipse
RIM BlackBerry Java Development Environment
Macintosh
Eclipse
RIM BlackBerry Java Development Environment

ประเภทไฟล์2ActiveX Layout Control File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Web Files
รูป Text

.ALX หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ที่ใช้โดย ActiveX เทคโนโลยีที่ใช้สร้างเนื้อหาเว็บแบบโต้ตอบภายในเบราว์เซอร์ มีส่วนประกอบ HTML ที่ถูกแทรกลงในเว็บเพจ ใช้สำหรับเชื่อมโยงภายในโค้ด HTML โดยใช้ < PARAM > แท็กภายในแท็ก < OBJECT > กลุ่ม.

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ALX
Windows
Microsoft Internet Explorer
Microsoft ActiveX Control Pad

ประเภทไฟล์3Alpha Five Library Index File

ผู้พัฒนา Alpha Software
หมวดหมู่ Developer Files
รูป N/A

.ALX หมายเลขตัวเลือก 3

ดัชนีที่ใช้งานโดย Alpha Five ซึ่งเป็น IDE สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บ สร้างด้วยไฟล์ .ADB , .ALB และ .ALM เป็นฐานข้อมูลสำหรับตารางชุดและวัตถุอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นแอปพลิเคชัน มีข้อมูลดัชนีอ้างอิงโดย Alpha Five เพื่อค้นหาสคริปต์การดำเนินงานฟังก์ชั่นการตั้งค่า ฯลฯ ที่เก็บไว้ในพจนานุกรมข้อมูล (ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ .DDD , .DDM และ .DDX )

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ALX จะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลห้องสมุดนักพัฒนา Alpha Five โดยรวม อาจถูกนำมาใช้ซ้ำในแอปพลิเคชัน Alpha Five อื่น ๆ หากต้องการแนบไลบรารีกับฐานข้อมูลให้เลือกแท็บ "ห้องสมุด" ภายในหน้าต่าง "คุณสมบัติฐานข้อมูล"

หมายเหตุ: ในปี 2013 Alpha Five กลายเป็น Alpha Anywhere

ร่วมกัน ALX ชื่อไฟล์

[ชื่อฐานข้อมูลของคุณ] .alx - เมื่อสร้างฐานข้อมูลแล้วไฟล์ ALX จะถูกสร้างขึ้นด้วยชื่อเดียวกับฐานข้อมูลของคุณ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ALX

เกี่ยวกับไฟล์ ALX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.alx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว