หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ap

ไฟล์นามสกุล .ap

ประเภทไฟล์1Active Page

ผู้พัฒนา Fifth Generation Systems
หมวดหมู่ Web Files
รูป N/A

คืออะไร AP ไฟล์?

หน้าเว็บที่ใช้งานซึ่งมี HTML เช่นเดียวกับ JavaScript, รหัส .FGL หรือรหัสที่เขียนด้วยภาษาสคริปต์อื่น ต้องการซอฟต์แวร์ที่รองรับบนเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ทำงานได้; สามารถใช้เพื่อสร้างเว็บเพจแบบไดนามิก

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้า AP คล้ายกับหน้า .PHP หรือ .ASP แต่ใช้ส่วนขยายทั่วไปเนื่องจากสามารถมีรหัสหลายประเภท ไฟล์ AP ได้รับการรองรับโดยแพลตฟอร์ม Open5g

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ AP
Windows
Run from a Web server with Open5g FifthGen engine
Linux
Run from a Web server with Open5g FifthGen engine

ประเภทไฟล์2ArtPro File

ผู้พัฒนา Esko
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.AP หมายเลขตัวเลือก 2

เค้าโครงเอกสารที่สร้างโดย Esko ArtPro ซึ่งเป็นตัวแก้ไขการพิมพ์เตรียมพิมพ์ มีโครงการ ArtPro ซึ่งรวมถึงเค้าโครงเลเยอร์ข้อความสีและบาร์โค้ดของการออกแบบของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ArtPro ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกการผลิตบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้า ช่วยให้คุณสร้างเค้าโครงที่แน่นอนของการออกแบบของคุณโดยใช้รูปภาพจากแอปพลิเคชันมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น Illustrator และ Photoshop ArtPro ใช้ไฟล์ AP เพื่อบันทึกการแก้ไขที่คุณทำไว้ในเอกสารของคุณตรวจสอบข้อผิดพลาดและดูมุมมอง 3 มิติของงานพิมพ์ของคุณ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ AP
Macintosh
Esko ArtPro

เกี่ยวกับไฟล์ AP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ap และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว