หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .avastlic

ไฟล์นามสกุล .avastlic

ประเภทไฟล์Avast! License File

ผู้พัฒนา AVAST Software
หมวดหมู่ Misc Files
รูป Binary

.AVASTLIC หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ลิขสิทธิ์ที่ avast ใช้ในเชิงพาณิชย์! โปรแกรมแอนตี้ไวรัส; มีข้อมูลการสมัครสมาชิกและการอนุญาตที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ รวมถึงชื่อผู้ถือใบอนุญาตชื่อผลิตภัณฑ์และวันหมดอายุใบอนุญาต; ใช้ชื่อไฟล์ License.avastlic

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ AVASTLIC โดยทั่วไปแล้วจะส่งไปยังผู้ใช้เป็นไฟล์แนบอีเมลเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เมื่อได้รับแล้วพวกเขาสามารถเปิดได้โดยดับเบิลคลิก หลังจากติดตั้งใบอนุญาตแล้วผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการสมัครสมาชิกได้โดยเลือก MAINTENANCE →การสมัครสมาชิกภายในโปรแกรม

Avast! ใบอนุญาตยังสามารถติดตั้งได้โดยคลิกที่ปุ่ม "แทรกไฟล์ลิขสิทธิ์" ในหน้าต่าง "สมัครสมาชิก" ของโปรแกรมหรือโดยการจัดหาไฟล์ลิขสิทธิ์ในระหว่างกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: หลังจากซื้อ avast บางรุ่น ผู้ใช้อาจได้รับไฟล์ License.dat แทนไฟล์ AVASTLIC ในกรณีนี้ไฟล์ ".dat" มักจะมีรหัสลิขสิทธิ์ที่สามารถคัดลอกได้โดยเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความเช่น Microsoft Notepad

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ AVASTLIC
Windows
avast! Pro Antivirus
avast! Internet Security

เกี่ยวกับไฟล์ AVASTLIC ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.avastlic และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว