หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .nbk

ไฟล์นามสกุล .nbk

ประเภทไฟล์1NovaBACKUP Job File

ผู้พัฒนา NovaStor
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

คืออะไร NBK ไฟล์?

สคริปต์ที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล NovaBACKUP Windows บันทึกงานสำรองและมีรายการคำสั่งสำหรับการสำรองไฟล์และโฟลเดอร์ที่เลือก รวมไดเร็กทอรีเอาต์พุตเป้าหมายสำหรับไฟล์สำรอง (ไฟล์ .NBD ) และการสำรองข้อมูลเต็มหรือเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

งาน NovaBACKUP สามารถกำหนดให้ทำงานตามระยะเวลาหรือสำหรับการเกิดขึ้นครั้งเดียวที่ระบุ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ NBK

ประเภทไฟล์2Data Backup Job File

ผู้พัฒนา Prosoft Engineering
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.NBK หมายเลขตัวเลือก 2

สคริปต์ที่สร้างโดย Data Backup ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสำรองข้อมูลของ Windows บันทึกรายการการตั้งค่าที่ใช้สำหรับการสำรองข้อมูลรวมถึงโฟลเดอร์อินพุตและเอาต์พุตและการสำรองข้อมูลจะเพิ่มขึ้นหรือเต็ม อาจกำหนดไว้ในซอฟต์แวร์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ NBK
Windows
Prosoft Engineering Data Backup PC

ประเภทไฟล์3SMART Notebook File

ผู้พัฒนา SMART Technologies
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.NBK หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์จัดการห้องเรียนในห้องเรียนของ SMART สามารถเก็บบันทึกย่อในห้องเรียนและไดอะแกรมรวมถึงไฟล์รูปภาพเสียงและวิดีโอ ใช้สำหรับเก็บบันทึกบทเรียนดิจิทัลและแบ่งปันกับนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนขยาย NBK และ .XBK ถูกใช้โดยซอฟต์แวร์ SMART รุ่นเก่า ในรุ่นล่าสุดสมุดบันทึกจะใช้ส่วนขยาย .NOTEBOOK ไฟล์ NBK บางไฟล์สามารถแปลงเป็นรูปแบบ NOTEBOOK ที่ใหม่กว่าได้ แต่อาจมีปัญหาความเข้ากันได้กับการแปลงบางส่วน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ NBK
Windows
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies Board software
Linux
SMART Technologies Notebook
Macintosh
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies Board software

เกี่ยวกับไฟล์ NBK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.nbk และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว