หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .bac

ไฟล์นามสกุล .bac

ประเภทไฟล์Backup File

ผู้พัฒนา Avantrix
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.BAC หมายเลขตัวเลือก

การสำรองข้อมูลของไฟล์หรือกลุ่มของไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย Backup Plus โปรแกรมสำรองไฟล์จาก Avantrix; อาจเป็นไฟล์สำรองข้อมูลแบบสแตนด์อโลนหรือเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์เก็บถาวรแบบแยกซึ่งใช้ส่วนขยาย ".b01," ".b02," ฯลฯ สามารถกู้คืนได้โดยใช้ Backup Plus Restore Manager

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลอีกต่อไป หากคุณมีไฟล์ BAC ไฟล์เดียวที่ไม่ใช่ไฟล์เก็บถาวรแบบแยกให้ลองเปลี่ยนชื่อนามสกุลไฟล์เป็น ".zip" แล้วเปิดด้วยยูทิลิตี้การบีบอัด .ZIP เช่น WinZip หากคุณมีไฟล์เก็บถาวรแบบแยกลองเปลี่ยนชื่อไฟล์เก็บถาวรแบบแยก (".b01" เป็น ".z01" ฯลฯ ) และเปิดไฟล์ด้วย WinZip

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BAC
Windows
Avantrix Backup Plus

เกี่ยวกับไฟล์ BAC ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.bac และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว