หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .bjo

ไฟล์นามสกุล .bjo

ประเภทไฟล์TabRite Tablature File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.BJO หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่ใช้โดย TablRite โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง tablatures เครื่องดนตรีแบบสตริง มีโน้ตดนตรีจังหวะลายเซ็นเวลาและสัญลักษณ์ดนตรีอื่น ๆ ใช้สำหรับการสร้างเล่นและแบ่งปันเพลง ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับแบนโจหรือ tablatures กีตาร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ BJO อาจถูกส่งออกไปยังข้อความ ASCII หรือไฟล์ .MIDI

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BJO
Windows
TabRite
Macintosh
TablEdit
TEFview

เกี่ยวกับไฟล์ BJO ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.bjo และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว