หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .bdb

ไฟล์นามสกุล .bdb

ประเภทไฟล์Microsoft Works Database Backup File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.BDB หมายเลขตัวเลือก

สร้างสำเนาสำรองของฐานข้อมูล (ไฟล์ .WDB ) ด้วย MS Works สร้างโดยอัตโนมัติโดย Microsoft Works เป็นข้อมูลสำรองในกรณีที่ไฟล์ฐานข้อมูลต้นฉบับเสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนขยายไฟล์ของไฟล์สำรองอาจต้องเปลี่ยนจาก ".bdb" เป็น ".wdb" เพื่อเปิดอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: Microsoft Works ถูกยกเลิกและเป็น ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BDB
Windows
Microsoft Works
Microsoft Access

เกี่ยวกับไฟล์ BDB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.bdb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว