หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .zhtml

ไฟล์นามสกุล .zhtml

ประเภทไฟล์1Secure IE Zipped HTML File

ผู้พัฒนา Winferno Software
หมวดหมู่ Web Files
รูป N/A

คืออะไร ZHTML ไฟล์?

เว็บเพจที่บันทึกโดย Secure IE ซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่คล้ายกับ Internet Explorer แต่มีคุณสมบัติความปลอดภัยเพิ่มเติม เก็บ HTML และรูปภาพจากเว็บเพจในไฟล์บีบอัดไฟล์เดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: Secure IE ต้องติดตั้ง Internet Explorer เพื่อให้ทำงานได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ZHTML
Windows
Winferno Secure IE

ประเภทไฟล์2RabbitWeb Webpage

ผู้พัฒนา Digi International
หมวดหมู่ Web Files
รูป Binary

.ZHTML หมายเลขตัวเลือก 2

หน้าเว็บแยกวิเคราะห์โดย RabbitWeb เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รวมรหัสโปรแกรม .C เข้ากับแท็ก HTML พิเศษ มีคำสั่ง "ZHTML" ที่ฝังอยู่ภายในเว็บเพจที่ใช้สร้างเนื้อหาแบบไดนามิกสำหรับเว็บเพจ บางครั้งสามารถมองเห็นเป็น ".zhtml" ใน URL ของเว็บเบราว์เซอร์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ZHTML

เกี่ยวกับไฟล์ ZHTML ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.zhtml และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว