หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .bkz

ไฟล์นามสกุล .bkz

ประเภทไฟล์1FileFort Backup File

ผู้พัฒนา NCH Software
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

คืออะไร BKZ ไฟล์?

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดย FileFort โปรแกรมที่ใช้ในการสำรองข้อมูลไปยังดิสก์ไดรฟ์ภายนอกและตำแหน่งที่เก็บข้อมูลระยะไกลผ่าน FTP หรือ Google Drive สามารถดับเบิลคลิกเพื่อคืนค่าไฟล์ที่สำรองไว้ไปยังตำแหน่งเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

FileFort สามารถใช้เพื่อสร้างการสำรองข้อมูลด้วยตนเองหรือกำหนดเวลาการสำรองข้อมูลที่สร้างไฟล์ BKZ โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BKZ
Windows
NCH FileFort

ประเภทไฟล์2BaKoMa TeX Installation Module

ผู้พัฒนา BaKoMa Soft
หมวดหมู่ Plugin Files
รูป Binary

.BKZ หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์โมดูลที่ BaKoMa TeX ใช้เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแก้ไขเอกสารโดยใช้ระบบเรียงพิมพ์ TeX และ LaTeX เก็บ Add-on สำหรับซอฟต์แวร์ สามารถจัดการได้โดยใช้ BaKoMa TeX Package Manager ซึ่งรวมอยู่ในซอฟต์แวร์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ BKZ
Windows
BaKoMa TeX

เกี่ยวกับไฟล์ BKZ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.bkz และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว