หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .nts

ไฟล์นามสกุล .nts

ประเภทไฟล์Lotus Notes Traveler Server Config File

ผู้พัฒนา IBM
หมวดหมู่ Settings Files
รูป XML

.NTS หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์กำหนดค่าที่ใช้โดย Lotus Notes Traveler โปรแกรมที่ซิงค์ข้อมูล Lotus Notes กับเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ มีข้อมูลที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Lotus Notes Traveler บันทึกในรูปแบบ XML และรวมถึง ID ผู้ใช้ชื่อโฮสต์หมายเลขพอร์ตพา ธ servlet และข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ NTS เริ่มต้นมีชื่อว่า bootstrap.nts อาจถูกปรับใช้บนเซิร์ฟเวอร์ Traveler ในไดเร็กทอรีเซิร์ฟเวอร์เว็บ Domino ซึ่งตั้งอยู่ใน "[ไดเร็กทอรีข้อมูล Domino] \ domino \ html \ traveler \ bootstrap \ bootstrap.nts"

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ NTS
Windows
IBM Lotus Notes Traveler

เกี่ยวกับไฟล์ NTS ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.nts และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว