หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .cdb

ไฟล์นามสกุล .cdb

ประเภทไฟล์1Symbian Phonebook Database

ผู้พัฒนา Nokia
หมวดหมู่ Database Files
รูป Binary

คืออะไร CDB ไฟล์?

ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างโดยอุปกรณ์มือถือ Symbian OS เช่นโทรศัพท์ Nokia มีผู้ติดต่อในสมุดโทรศัพท์รวมถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ใช้เพื่อสำรองและซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Symbian OS

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ CDB นั้นมักจะมีชื่อ contactcdcd สามารถแปลงเป็นไฟล์ vCard .VCF โดยใช้ Nokisoft Noki

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CDB

ประเภทไฟล์2CardScan Contacts Database

ผู้พัฒนา CardScan
หมวดหมู่ Database Files
รูป Binary

.CDB หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างโดย CardScan โปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้จัดระเบียบและซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ มีผู้ติดต่อทั้งหมดที่จัดเก็บในรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ CDB สามารถซิงโครไนซ์, ส่งออกหรือนำเข้าจาก Microsoft Outlook, iPhone, มือถือ Blackberry, อุปกรณ์พกพา Windows, อุปกรณ์พกพา Windows และอุปกรณ์และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย

CardScan มีให้ในแบบส่วนตัว , รุ่น Executive, Team และ At Your Service

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CDB
Windows
CardScan
CardScan AutoSync
Macintosh
CardScan

ประเภทไฟล์3Pocket Access Database

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Database Files
รูป Binary

.CDB หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างโดย Pocket Access โปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกับ Microsoft Access ทั่วไป แต่ลดความซับซ้อนลงสำหรับอุปกรณ์พกพา Pocket PC อาจมีสกีมาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบฟอร์มและรายงาน ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าถึงบนอุปกรณ์มือถือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ CDB สามารถแปลงเป็นไฟล์ .MDB โดยใช้ Microsoft ActiveSync

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ CDB

เกี่ยวกับไฟล์ CDB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.cdb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว