หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .dc3

ไฟล์นามสกุล .dc3

ประเภทไฟล์DesignCAD 3D ASCII Drawing

ผู้พัฒนา IMSI/Design
หมวดหมู่ CAD Files
รูป Text

.DC3 หมายเลขตัวเลือก

การวาดภาพสามมิติที่สร้างโดย DesignCAD 3D MAX ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกแบบ CAD และการร่าง เข้ารหัสภาพวาด 3 มิติในข้อความ ASCII และรวมถึงองค์ประกอบที่วาดทั้งหมด ใช้เป็นทางเลือกข้อความธรรมดาในรูปแบบไฟล์ .DCD

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DC3

เกี่ยวกับไฟล์ DC3 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.dc3 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว