หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .dcmf

ไฟล์นามสกุล .dcmf

ประเภทไฟล์DiskCatalogMaker Catalog

ผู้พัฒนา Fujiwara Software
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.DCMF หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ DCMF เป็นไฟล์แคตตาล็อกที่สร้างโดย DiskCatalogMaker ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแคตตาล็อกไฟล์ดิสก์สำหรับ Mac OS X ซึ่งมีฐานข้อมูลของไฟล์ที่เก็บอยู่ในดิสก์หลายแผ่น ไฟล์ DCMF นั้นคล้ายคลึงกับไฟล์ .DCM ซึ่งไม่เหมือนกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณได้รับหรือค้นหาไฟล์ DiskCatalogMaker DCMF คุณสามารถเปิดได้ใน DiskCatalogMaker เท่านั้น ไม่มีโปรแกรมอื่นที่สนับสนุนรูปแบบ

ไฟล์แค็ตตาล็อก DCMF คล้ายกับแคตตาล็อก .DCMD ยกเว้นว่าจะไม่รองรับภาพขนาดย่อสำหรับภาพบิตแมปและไฟล์วิดีโอ คุณสามารถแปลงไฟล์ DCMF เป็นไฟล์ .DCMD ได้โดยเปิดไฟล์ใน DiskCatalogMaker เลือกไฟล์→บันทึกเป็น ... จากนั้นเลือกบันทึกเป็นไฟล์ DCMD

หมายเหตุ: รุ่นของ DiskCatalogMaker มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สร้างแผ่นดิสก์ Roxio Toast เรียกว่า DiscCatalogMaker RE (Roxio Edition)

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DCMF
Macintosh
Roxio Toast
Fujiwara DiskCatalogMaker

เกี่ยวกับไฟล์ DCMF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.dcmf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว