หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .dov

ไฟล์นามสกุล .dov

ประเภทไฟล์Temp File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.DOV หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ชั่วคราวที่สร้างโดยโปรแกรมต่างๆ มักถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อไฟล์ต้นฉบับถูกบันทึกหรือปิดโปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ชั่วคราวหรือ "ชั่วคราว" มักใช้นามสกุล .TMP อาจต้องเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ ".dov" กลับไปเป็นนามสกุลเดิมเพื่อเปิดอย่างถูกต้อง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DOV
Windows
Original program that created the file

เกี่ยวกับไฟล์ DOV ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.dov และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว