หลัก : นามสกุลไฟล์ : .dov ไฟล์

.dov ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์Temp File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.DOV หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ชั่วคราวที่สร้างโดยโปรแกรมต่างๆ มักถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อไฟล์ต้นฉบับถูกบันทึกหรือปิดโปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ชั่วคราวหรือ "ชั่วคราว" มักใช้นามสกุล .TMP อาจต้องเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ ".dov" กลับไปเป็นนามสกุลเดิมเพื่อเปิดอย่างถูกต้อง

โปรแกรมที่เปิด DOV ไฟล์
Windows
Original program that created the file

เกี่ยวกับ DOV ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .dov เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ Temp Fileคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ