หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .tmp

ไฟล์นามสกุล .tmp

ประเภทไฟล์1Temporary File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

คืออะไร TMP ไฟล์?

ไฟล์ TMP เป็นไฟล์ชั่วคราวที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มักใช้เป็นไฟล์สำรองหรือแคช บางครั้งมันถูกสร้างเป็นไฟล์ที่มองไม่เห็นและมักจะถูกลบเมื่อปิดโปรแกรม ไฟล์ TMP อาจถูกเรียกว่า "ไฟล์ temp"

ข้อมูลเพิ่มเติม

บ่อยครั้งที่ไฟล์ temp ประกอบด้วยข้อมูลดิบซึ่งใช้เป็นขั้นตอนตัวกลางในกระบวนการแปลงเนื้อหาจากรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบอื่น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TMP
Windows
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Microsoft Word
Microsoft Edge
Linux
Mozilla Firefox
Macintosh
Mozilla Firefox
Apple Safari
iOS
Apple Safari

ประเภทไฟล์2Finale Temporary File

ผู้พัฒนา MakeMusic
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.TMP หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ที่สร้างโดย Finale โปรแกรมโน้ตดนตรีสำหรับเครื่องดนตรีเสียงร้องและอื่น ๆ มีข้อมูลสำรองสำหรับเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่ ทำหน้าที่คล้ายกับไฟล์แคช มีอยู่เฉพาะเมื่อคุณทำงานใน Finale และถูกลบเมื่อโปรแกรมปิด ไม่สามารถเปิดได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้างไฟล์ TMP ด้วยตนเองใน Finale และคุณมักจะไม่เคยเห็น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TMP
Windows
MakeMusic Finale
Macintosh
MakeMusic Finale

เกี่ยวกับไฟล์ TMP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.tmp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว