หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .dxf

ไฟล์นามสกุล .dxf

ประเภทไฟล์Drawing Exchange Format File

ผู้พัฒนา Autodesk
หมวดหมู่ CAD Files
รูป Text

.DXF หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ DXF เป็นไฟล์ข้อมูลที่บันทึกในรูปแบบที่พัฒนาโดย Autodesk และใช้สำหรับไฟล์ภาพเวกเตอร์ CAD (การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) เช่นเอกสาร AutoCAD ไฟล์ DXF คล้ายกับไฟล์ .DWG แต่เข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น ๆ มากกว่าเนื่องจากเป็นแบบ ASCII (ข้อความ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ DXF ได้รับการพัฒนาเป็นรูปแบบสากลเพื่อให้เอกสาร AutoCAD สามารถเปิดได้ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Valve Hammer Editor สามารถส่งออกโมเดล 3 มิติเป็นไฟล์ DXF ซึ่งสามารถเปิดและแก้ไขได้ด้วยแอปพลิเคชันการสร้างแบบจำลอง 3 มิติอื่น ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ DXF
Windows
Google Drive
Autodesk AutoCAD
Smith Micro Poser
IMSI TurboCAD Pro
Adobe Acrobat
Adobe Illustrator
Corel PaintShop Pro
ACD Systems Canvas
IMSI DesignCAD
Autodesk DWG TrueView
Autodesk Design Review
CorelCAD
Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer
CADSoftTools ABViewer
Blender
Linux
Google Drive
Adobe Acrobat
CADEMIA
LibreCAD
Blender
vhf interservice Cenon
BRL-CAD
Wolfram Research Mathematica
FreeCAD
Android
AutoDWG DWGSee
Macintosh
Google Drive
Autodesk AutoCAD
Smith Micro Poser
IMSI TurboCAD for Mac
Adobe Acrobat
Adobe Illustrator
CorelCAD
Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer
Cheetah3D
Blender
Adobe Flash
Dassault Systemes SolidWorks
vhf interservice Cenon
BRL-CAD
Trimble SketchUp

เกี่ยวกับไฟล์ DXF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.dxf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว