หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .enw

ไฟล์นามสกุล .enw

ประเภทไฟล์EndNote Import File

ผู้พัฒนา Thomson Reuters
หมวดหมู่ Data Files
รูป Text

.ENW หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์นำเข้าฐานข้อมูลที่ใช้โดยซอฟต์แวร์จัดการการอ้างอิง EndNote มีข้อมูลการอ้างอิงและข้อมูลสคีมารวมถึงผู้แต่ง บริษัท ชื่อเรื่องการเผยแพร่และข้อมูลคำหลัก ใช้สำหรับการนำเข้าบรรณานุกรมที่ถ่ายโอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เวอร์ชันล่าสุดของ EndNote เอ็กซ์พอร์ตไลบรารี EndNote (ไฟล์ .ENL ) ในรูปแบบ .TXT , .RTF , .HTM และ .XML รูปแบบมากกว่ารูปแบบ ENW อย่างไรก็ตาม EndNote ยังคงสามารถนำเข้าไฟล์ ENW คุณสามารถแชร์ไลบรารีโดยใช้ไลบรารี EndNote ที่เก็บถาวร (ไฟล์ .ENLX )

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ENW

เกี่ยวกับไฟล์ ENW ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.enw และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว